Netbeans üzerinden Tomcat çalıştırırken alınan “127.0.0.1 iç yada dış komut çalıştırılabilir program yada toplu iş dosyası olarak tanınmıyor” hatası

Tomcat 8.0.30’da bin\catalina.bat dosyasında 195 ile 201. satırlar arasındaki aşağıdaki bloğu

:noJuliConfig
set "JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% %LOGGING_CONFIG%"

...

:noJuliManager
set "JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% %LOGGING_MANAGER%"

bununla değiştirin

:noJuliConfig
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% %LOGGING_CONFIG%

...

:noJuliManager
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% %LOGGING_MANAGER%

Kaynak: http://stackoverflow.com/a/26487192/1046569

Advertisements