jboss 7.1 change password

if you want to change jboss 7.1 admin console password, first remove the user and add it again.

 1. open “jboss-as-x.x.x.Final\standalone\configuration\mgmt-users.properties” and delete the user (i.e delete the line such as “admin=2c7123264278731425d1f53aeb55da1e”)
 2. open “jboss-as-x.x.x.Final\domain\configuration\mgmt-users.properties” and delete the user (i.e delete the line such as “admin=2c7123264278731425d1f53aeb55da1e”)
 3. run “jboss-as-x.x.x.Final\bin\add-user.bat” and add user

if you get “JBAS015243: The user ‘admin’ already exists in at least one properties file.” error, it means there is a user with the same username and you didnt do first two steps :)

Advertisements

Value ‘0000-00-00’ can not be represented as java.sql.Date

If you get "javax.persistence.PersistenceException: org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Value '0000-00-00' can not be represented as java.sql.Date" error
or just "Value '0000-00-00' can not be represented as java.sql.Date" error,
you have to add "zeroDateTimeBehavior=convertToNull" to your connection URI.
(Source: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/connector-j-installing-upgrading.html)

  Solutions:

 1. In jboss admin console, open “Profile > Connector > Datasources > Properties” and add this property:
  key: zeroDateTimeBehavior – value: convertToNull
  or
  Open “jboss-as-x.x.x.Final\standalone\configuration\standalone.xml” and add

  <connection-property name="zeroDateTimeBehavior">
  	convertToNull
  </connection-property>
 2. You can use this JDBC URL directly in your datasource configuration:
  jdbc:mysql://yourserver:3306/yourdatabase?zeroDateTimeBehavior=convertToNull
 3. Add this to hibernate.cfg.xml:
  <property name="hibernate.connection.zeroDateTimeBehavior">convertToNull</property>
 4. In hibernate.properties:
  hibernate.connection.zeroDateTimeBehavior=convertToNull

JBoss Server 7.1 No enum const class java.util.concurrent.TimeUnit.MİLLİSECONDS hatası

JBoss 7.1 web sunucusunu başlatırken aşağıdaki gibi bir hata alabiliriz:

java.lang.IllegalArgumentException: 
No enum const class java.util.concurrent.TimeUnit.MİLLİSECONDS

Bu hatanın sebebi, anlaşılacağı üzere Türkçe karakter problemi. Temel sistem konfigürasyonunuz Türkçe fakat JBoss bunu doğrudan alıp kullanmaya çalıştığı için MİLLİSECONDS’daki i harfleri de büyüyor ve hata oluşuyor.

1 – Bu sorunu Eclipse’te çözmek için:
      Sunucu üzerinde çift tıklıyoruz.
      Open Launch configuration’a tıklıyoruz.
      VM arguments kısmına aşağıdaki satırı ekliyoruz.
      “-Duser.language=en”
      (Kaynak)

2 – Bu çözüm Eclipse için. Fakat eğer JBoss’u standalone ya da domain olarak kullanmak istiyorsanız işler değişiyor. Bunu çözmek için çalıştırdığınız conf dosyasının (örneğin standalone çalıştırıyorsanız standalone.conf) Java options ayarlarının bulunduğu uygun bir yerine şu satırı eklemeliyiz:

set "JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Duser.language=en"

(Kaynak)